Rein i vinterfjellet

Nylig ble store deler av reinsstammen i Sølnkletten strukturtelt, dvs. at man finner prosentvis fordeling av kjønn og alder i stammen. Dette gir forvaltningen en godt holdepunkt mht. om kvote og felling er tilpasset forutsetningene og anbefalingene i planverket. Videre gir det en indikasjon på hva en kan forvente av produksjon kommende år. Som kjent er villreinen sårbar i forhold til forstyrrelser. Særlig på vinteren, når tiden først og fremst skal benyttes til å spare energi og få tak i tilstrekkelig mat under snøen. Vær derfor forsiktige når dere kommer over reinsflokker på skiturer i fjellet. Hold god avstand og la dyra rett og slett være i fred.
Rein i vinterfjellet. Foto: Chr. P. Mathiesen
Foto: Chr. P. Mathiesen
Villrein i vinterfjellet. Begge foto av Chr. P. Mathiesen- "Dette er noe av det fineste vi har"
kronprins Haakon Magnus
- "Dette er Norge i et nøtteskall"
kronprinsesse Mette-Marit
Vår nye folder/brosjyre kan lastes ned her